články

Máte téma týkající se Strančic a přidružených obcí, nebo téma, které se nás prostě týká? Kontaktujte nás, Váš článek rádi zveřejníme. 

Pumptrack Strančice

 Letos na jaře bychom chtěli zahájit průběžnou realizaci projektu Zelené Strančice. Novou výsadbou stromů, keřů a trvalkových záhonů tak pokračujeme v cestě k hezčímu a příjemnějšímu místu k životu.......... celý článek

Chodníky a stezky 

Cesty a chodníky jsou spojnicemi mezi místy a hlavně mezi lidmi. Proto jsou pro nás tak důležité. Některé cesty a chodníky je potřeba opravit, některé je potřeba postavit zcela nové. Jsou to velké investice a.......... celý článek

Letní kino v Obecním parku

.....Díky tomu 4.6.2021 otevíráme Obecní park veřejnosti a zahajujeme letním kinem. Původní stánek s občerstvením čeká na nutnou kolaudaci, ale aby akce nezratila "zlatou jiskru" je zajištěno mobilní občerstvení. S sebou.... celý článek

Program Zelené Strančice

Letos na jaře bychom chtěli zahájit průběžnou realizaci projektu Zelené Strančice. Novou výsadbou stromů, keřů a trvalkových záhonů tak pokračujeme v cestě k hezčímu a příjemnějšímu místu k životu.......... celý článek

Nový skatepark

Ten původní v současném stavu vlastně už ani funkci skateparku neplní a tak čistě pro věkovou kategorii teenagerů toho u nás moc nemáme. Každopádně svojí polohou je místo původního hřiště ideální. Je dostupné po cyklostezce .......... celý článek

Participativní rozpočet 2021

Participativní rozpočet  je nástroj přímé demokracie, který umožňuje účast občanů na věcech veřejných. Obecně je možné popsat participativní rozpočet jako část peněz obecního rozpočtu, o jejímž využití rozhodují přímo občané .......... celý článek

Aktuální informace ihned

Rozšiřujeme možnosti lepší informovanosti - abychom měli informace o dění v obci co nejdříve, co nejjednodušší cestou a zdarma. Obec Strančice se proto zapojila do projektu „Česká obec“. Jedná se o mobilní aplikaci, která...... celý článek

Workout nad Dolejšákem

Na podzim loňského roku jsme začali pracovat na projektu workoutového hřiště a venkovní tělocvičny s fitness stroji. Součástí projektu je i obnovení přírodního hřiště na volejbal a venkovní pingpongový stůl. ...... celý článek

Hurá všichni na hřiště

Jak to všechno začalo? Začátkem února tohoto roku mě oslovil pan Richard Červenka s nápadem využít možnosti grantu na nějaký projekt v obci, který zde působící firma nabízí prostřednictvím nadace svým ...... celý článek

Příspěvek na péči

Někdy se bohužel dostáváme do velmi těžké životní situace, to když nám dlouhodobě onemocní někdo blízký. Zpravidla bychom se o své nemocné chtěli starat v prostředí, na které jsou zvyklí - doma..... celý článek

Už jste byli v synagoze?

Už jste byli v naší synagoze? Je to prostor  poznamenaný věkem a každé jeho období prosvítá na stěnách svou vlastní barvou. Je to prostor s dlouhou historií a duší ozývající se krásnou akustikou. Pokud jste znovuotevřenou..... celý článek

Praticipativní rozpočet kraje

Není to bezpracné, ale je to jednoduché Finanční částka vyčleněná na realizaci projektů participativního rozpočtu Středočeského kraje v roce 2020 činí 50 000 000 Kč. Minimálníí výše podpory jednoho projektu je .... celý článek

Reprezentační ples obce 2020

Srdečně Vás zveme k prožití společného večera tak trochu ve svátečním a stejně jako v minulém roce s klasickou taneční hudbou, skvělým předtančením, pěveckým vystoupením, tombolou a na závěr tentokrát .... celý článek

Instalace radarů

Srdečně Vás zveme k prožití společného večera tak trochu ve svátečním a stejně jako v minulém roce s klasickou taneční hudbou, skvělým předtančením, pěveckým vystoupením, tombolou a na závěr tentokrát .... celý článek

Ten 17. listopad

17. listopad - někteří mají za sebou oslavu, někteří tichou vzpomínku a někteří jen obyčejné datum. Někteří z nás nebyli tehdy na světě, ale někteří jsme byli o 30 let mladší a všechno bylo o 30 let víc báječnější :-). Nebo.... celý článek

Dary na cyklostezku

.....K tomu, aby naše část stezky byla dostatečně kvalitní a dodrželi jsme šířku 3 m, musí obec vykoupit část pozemků u naší osady Hustopeče. Bohužel se s majiteli přes velkou snahu nepodařilo vyjednat .... celý článek

Výsledky ankety - Lekro

Vážení sousedé, sběr dat byl zahájen 16.8. a ukončen 20.9.2019. Děkujeme všem 350 respondentům Na položené otázky jste odpovídali jak on-line, tak i v papírové podobě. Anketu vyplnilo 287 občanů Strančic , 13 ze Všechrom,... celý článek

Zpravodaj emailem

Jak se přihlásit k pravidelnému odběru do emailové schránky? Víte, že Strančického zpravodaje se tiskne 600 kusů? Zdá se to hodně a přesto se ho v poslední době často nedostává. Možná je skutečně tak žádaný .... celý článek

Anketa - využití Lekra

Příprava architektonické studie - Na krásném místě ve středu obce a na kraji parku může vyrůst nová stavba, sloužící nám všem. Odhlédneme-li od finanční stránky věci, nemusíme být ve svých představách  .... celý článek

Daň z nemovitostí

Co když se jedna chyba napraví druhou chybou? Daň z věcí nemovitých je jediná daň vcházející bez dalšího centrálního přerozdělování přímo do rozpočtu obcí podle katastrální a správní příslušnosti nemovitostí.  .... celý článek

Lekro - příprava ankety

Rozvoj Strančic a přidružených obcí bychom chtěli řešit koncepčně a otevřeně ve spolupráci s širokou veřejností, které se nakonec nejvíc týká. Chystáme zadání soutěže na zpracování architektonické studie .... celý článek

Minigolf - soukromá studie

Jak to doopravdy není..... Na posledním zastupitelstvu obce byl projednáván bod, který se týkal prezentace studie soukromého investora o stavbě domů v místě, kterému se říká obecně „ Na Minigolfu“. V předložené.....celý článek

Ukliďme si Strančice

"I za jeden jediný den lze udělat velkou změnu, a čím více nás bude, tím větší. Pojďte do toho s námi 6. dubna!“ a společně si ukliďme Strančice :-). Kromě toho, že si uklidíme, snad vytvoříme povědomí, že......celý článek

Synagoga Strančice

Tentokrát to snad dotáhneme - Chodíme kolem této budovy každý den a určitě mnoho z vás napadají otázky: Co je asi uvnitř? Proč není synagoga využívaná? Opraví se někdy? Pokud začnete hledat odpovědi a zadáte na.....celý článek

Reprezentační ples obce 2019

Není to tak dávno, kdy Strančice byly docela malá obec. Lidé k sobě měli blízko a mělo to své kouzlo. Postupem let se Strančice rozrůstaly, nálada houstla a zdá se, jakoby se naše domy od sebe vzdalovaly a ploty byly stále .....celý článek

Dopravní situace

Témata týkající se dopravy, parkování, rychlosti v obci mě zajímala vždy a tak automaticky, když jsem přišel po volbách na radnici, vzal jsem si toto téma na starost. Nejdříve jsem oslovil 15 kandidátů našeho sdružení a ti ....celý článek

T.G.M. ve Strančicích

Rekonstrukce slavného návratu T. G. Masaryka z exilu vlakem - 22.12.2018 pojede doprovodný rychlík přes Strančice  přibližně ve 12. 35 hodin a historická parní lokomotiva s vlakem s  prezidentem T.G.Masarykem ....celý článek

Opravy komunikací

Polní cesta Průmyslová končí ☺ V pondělí příští týden 5.11.2018 by měly podle plánu začít opravy našich komunikací a to ulicí Na Vráži. Jakmile bude hotový postup v dalších ulicích, budete informováni. Dále najdete seznam  ....celý článek

Do Prahy na kole

Téma cyklostezky se otevírá a zavírá už skoro 10 let. Jen málokdo ale ví, že v září 2017 schválilo zastupitelstvo Strančic přistoupení ke Smlouvě o společném postupu ve věci projektu „Cyklostezka Do Prahy na kole ....celý článek

Koupit či nekoupit?

Uhelné sklady -  Pamatujete ty časy, kdy se Strančice v zimě kolem čtvrté hodiny odpolední zahalily do smogového oparu, pečlivé matky urychleně sebraly prádlo a vyhlásily dětem zákaz vycházení? V těch ....celý článek

Ustavující zasedání 

Vážení občané Strančic a přidružených obcí, dovolujeme si Vás tímto pozvat na ustavující zasedání zastupitestva, které se bude konat v úterý den 30.10.2018 v 19:00. Kromě volby starosty, rady, kontrolního a finančního....celý článek

Bannery na ploty

Jak byl Olda první -  Bannery jsou skvělým prostředkem, jak dát sousedům a kolem jdoucím vědět, že tu je SPOLEČNĚ a reálná možnost změny způsobu vedení obce. Navíc ani po volbách není plachta zbytečná, výborně hodí  ....celý článek

Neformální setkání

Milí sousedé, vážení voliči,
dne 20. září 2018 Vás zveme na neformální setkání s našimi kandidáty, kteří se budou ucházet o Vaši důvěru v nadcházejících volbách do obecního zastupitelstva.
Přijďte si poslechnout, co ....

Zájímá nás, co je pro vás důležité

 Anketa pro občany Strančice a přilehlých obcí - Prosíme věnujte několik minut vyplnění ankety v odkazu. Anketa je anonymní. Její výsledky, které po ukončení zveřejníme,   nám pomohou orientovat se v prioritách....celý článek

Odpovědnost voličů

Když na Tondu nezasvítí -  Je správné jednou za 4 roky hodit volební lístek do urny a setřít odpovědnost z čela? Asi ano. Konec konců řízení a správa obce je úkolem zastupitelů a zaměstnanců úřadu, kteří tuto roli dobrovolně a....celý článek

Čeho se bojíme

Jak jsem sbíral podpisy pod volební petici - Aby se skupina lidí mohla stát na úrovni obce sdružením nezávislých kandidátů (bez podpory politické strany)  musí při registraci kandidátky odevzdat petici s podpisy 7% občanů....celý článek

Tvorba koncepce výstavby

 Současný vývoj investiční výstavby v obci postrádá dlouhodobý výhled a tedy celkovou koncepci rozvoje včetně ucelené představy vývoje a zvelebování veřejných prostor. Absence dlouhodobých výhledů vede k takové pestrosti....celý článek

Obecní hrobeček

Při procházce směrem k Čečerávce byl malý Fanoušek uchvácen velikým bagrem. Stroj sice zrovna odpočíval, ale práce za ním byla opravdu spousta. Veliké několik metrů vysoké hromady hlíny, kamení, asfaltu, betonu a plastů....celý článek

Přijďte se zeptat

V pondělí 11.6.2018 proběhne veřejné zasedání zastupitelsta. Na stánkách obecního úřadu najdete program podle  jednotlivých většinou nic neříkajících bodů. O mnoho zajímavější je pak program, doplněný dokumenty k....celý článek

Komunitní dům

Jaký za 41.525.266 Kč asi bude? Po určitém pátrání a s pomocí podkladů na www.vsechromy.cz už víme, že rozpočet na Komunitní dům se 16 byty je 41,5 milionů, obec získala dotaci 9,6 milionů. Z peněz obce bude tedy....celý článek

Polní cesta Průmyslová

Aneb Turistika po Nepálu - Zastupitelé obce jednou z hlavních ulic Strančic, avšak na druhé straně kolejí, pravděpodobně nejezdí. Těžko si totiž jinak vysvětlit, dlouhodobě zoufalý stav této komunikace, stejně jako jiných podobných.....celý článek

Billa Strančice

Co se mi honí hlavou , když přijíždím domů? Obchodní centrum Billa přineslo do Strančic a okolí vyšší kulturu nákupu a širší sortiment zboží. Mnozí ocení i snadnější parkování než při nákupu v centru obce. Přínosem je i vytvoření pracovních míst ....celý článek

Architektura školy

Najdete rozdíl? A tak máme jednu střechu sedlovou, jednu obloukovou, přidaly se střechy pultové (rovné) vylepšené jednou malou pyramidkou ... 

 ....celý článek

Jak pejsek s kočičkou vařili školku

Že spolu jednotlivé přístavby tak docela neladí? No každý si asi postavil to, co má rád. Také si myslíte, že před započetím přípravných prací na obecní výstavbě má proběhnout nějaký veřejný i kvalifikovaný výběr varianty .... celý článek