SPOLEČNĚ

 Není nám jedno, kde a jak žijeme, kde a jak budou žít naše děti. Tady jsme doma a máme to tu rádi. Některé věci by ale měly fungovat lépe.

To je motto, se kterým jsme na podzim 2018 šli do voleb. Chtěli jsme přestat nadávat a aktivně se zapojit do procesu změny k lepšímu - vzít věci do vlastních rukou :-).

Rozložení sil ve vedení obce před volbami 2018 a způsob řízení obce vedl k autoritativnímu rozhodování o věcech veřejných, které měly být předmětem veřejné diskuze. Negativní autoritářský trend vedl při jednáních na OÚ i v zastupitelstvu ke vzniku až nepřátelské atmosféry a strachu projevit svůj vlastní názor. Výsledkem pak bylo rozhodování  úzké skupiny lidí, bez možnosti jakékoliv korekce jak ze strany volených zástupců, tak i občanské veřejnosti. S tím souvisela i jistá netransparentnost v rozhodování či schvalování jednotlivých rozpočtů. V hmotné rovině jsme jako velmi znepokojující vnímali dlouhodobě špatný stav místních komunikací, architektonickou slátaninu obecní výstavby a chybějící koncepci rozvoje veřejných prostor našich obcí

Naše přání změny nemělo jiné řešení než se pokusit volby vyhrát. Vedli jsme čestnou a otevřenou kampaň a skutečně jsme poměrem 9 : 6 volby vyhráli. Díky podobně smýšlejícím obyvatelům Strančic a přidružených obcí máme cestu ke změně otevřenou.

Podaří splnit, co jsme si předsevzali? Část tohoto webu Naše cíle a plány necháváme i pro naši vlastní sebekontrolu beze změny z předvolební kampaně. Uvidíme u kolika bodů si budeme moci udělat znaménko „hotovo“. Budeme se snažit, aby jich byla velká většina.

Podpořte i Vy naše úsilí ke změně.

Lhostejnost je počátek bezmoci.

Je to jen na nás, jak se k řešení obecních věcí postavíme…..  

Naše cíle a plány

► Korektní  a odpovědné vedení jednání zastupitelstva obce při respektování i rozdílných názorů

► Změna v jednání volených zástupců obce i obecních úředníků tak, aby Obecní úřad pracoval  otevřeně, odborně a přátelsky

► Přehodnocení nepřiměřeně vysoké a špatně koncipované daně z nemovitostí,  schválení nové vyhlášky

► Maximální využití dotačních a grantových titulů

► Generální oprava zničených místních komunikací

► Pečlivá údržba toho, co již v obcích máme vybudováno

► Pravidlený úklid veřejných prostor, čištění komunikací

► Rozdělování finančních prostředků spravedlivě pro i jednotlivé přidružené obce

►  Zahájení projektů na vybudování kanalizace  ve všech přilehlých obcích

► Zvýšení podpory činnosti místním spolkům, sdružením a občanským iniciativám

► Zapojení občanů do alokace části finančních prostředků obce k realizaci veřejně prospěšných projektů (příprava a realizace participativního rozpočtu)

► Vytvoření koncepce architektonicky vyváženého rozvoje 

►  Revize územního plánu obce ve smyslu posílení rekreačního úžívání území

►  Zavedení regulativů územního plánu obce omezujících výstavbu provozoven, u kterých je předpoklad nadměrného hluku, prašnosti nebo dopravního zatížení

► Zlepšení občanských služeb, zahájení prací na projektu obecního koupaliště

 

Jsou to i Vaše přání?

V říjnu 2018 nás čekají volby do obecního zastupitelstva. Všichni máme ve svých rukou možnost přestat nadávat a zkusit s tím něco udělat. Pojďme si na podzim zvolit nové lepší zastupitelstvo, které bude pracovat ku prospěchu nás všech.

 

Pevně věříme, že náš program a vize osloví občany Strančic a přidružených obcí a společně se nám podaří zlepšit atmosféru v obci, obnovit pohodu, sounáležitost a rozvoj prostředí, ve kterém žijeme.

 VOLBY 2018 - 5. a 6. října 

Příručka voliče + kandidátka + volební program

Výsledky voleb 2018 :-)

5.6.2018 - Každý typ voleb se řídí jinými pravidly. Jiná pravidla platí pro volby prezidentské,  parlamentní, senátní i komunální . Pro Vaši lepší orientaci v systému komunálních voleb a proto, abyste své hlasy využili v komunálních volbách skutečně tak, jak budete chtít, doporučujeme prostudovat příručkuku ke komunálním volbám. (viz odkaz níže).

8.9.2018 - Zároveň si dovolujeme představit Vám náš tým, který se bude ucházet o Vaši důvěru ve volbách 5. a 6. října 2018, společně s volebním programem.

9.10.2018 - A tady je, jak naše volební úsilí dopadlo (odkaz). Moc děkujeme za podporu a důvěru. Ted přichází na řadu dlaší fáze - realizace toho, co jsme si předsevzali....

Volbami by účast obyvatel na projektech obce končit neměla. Měl by to být "jen" dobrý začátek....

Co můžete očekávat

Naším cílem je vytvoření takového soužití v našich obcích, které bude příjemné nám všem. V přátelském duchu chceme zavést odpovědné a kompetentní řízení obecního úřadu, tak aby všechny obce využívali odborný potenciál zastupitelů, iniciativy občanů a dostupných finančních prostředků.

Kompetentní a odpovědné řízení OÚ

Chceme zavést kontrolní a konkurenční mechanizmy při řízení obecního úřadu.  Budeme prosazovat  snížení finanční hranice pro výběrová řízení zakázek obce. V rámci respektování ochrany osobních dat chceme zveřejňovat aktivní smlouvy uzavřené a uzavírané obecním úřadem.

Jasná koncepce výstavby a rozvoje

Budeme prosazovat znovu založení stavební komise OÚ složenou nejen ze zastupitelů, ale i z odborníků. Zamyslíme se nad změnou některých regulativů územního plánu, které mají přímý vliv na tvář nové výstavby.

Spravené a v dobrém stavu to co máme

Upřednostníme především důslednou údržbu a rekonstrukce toho, co je již v našich obcích vybudováno a jehož stav je tristní, oproti dalším investičním záměrům, které neúměrně zatěžují obecní rozpočet a nejsou pro občany obcí prioritou.

Data map
Data map ©2020
Data mapData map ©2020
Data map ©2020
Mapa
Satelitní

Kontaktujte nás


Vytvořte si  web zdarma