Proč volit Společně ???

Vedení obce utváří její vzhled, atmosféru v našem bezprostředním okolí. Výsledek komunálních voleb nás bude provázet nejen čtyři roky volebního období, volme proto s rozmyslem. Ale hlavně volme :-)

 • ?
  Co jsme za lidi ?
  • Kde jsme se vzali a proč vlastně kandidujeme?  ...............
 • čti více
 • ??

  Jak nám to šlo ?

  • Jak nám to šlo v minulém volebním období 2018-2022? Stálo to za to?
 • čti více
 • ???
  volební program 
  • V čem chceme pokračovat, co potřebujeme dokončit a další plány... 
 • čti více
 • ???

  NAŠE Priority

  • Jaké jsou naše hlavní prioritní osy, které řídí naši práci pro obec?
 • čti více

Nejnovější články

Máte téma týkající se Strančic a přidružených obcí, nebo téma, které se nás prostě týká? Kontaktujte nás, Váš článek rádi zveřejníme. 

Pumptrack - povedlo se :-)

Od plánů k realizaci od realizace k radosti dětí i dopělých. Malá sonda do vzniku díla, kolik lidí se u toho pořádně zapotilo, pobavilo a radovalo. Tak ať nám dlouho slouží a třeba se rozroste o další zábavná zařízení pro naše teenagery.….. celý článek

Park K Pískovně

V nové strančické zástavbě výrazně chybí, a bude chybět ještě víc, místo her a odpočinku. Naším cílem je proto vytvořit nové univerzální místo pro aktivní setkávání obyvatel. Místo, které by bylo velkorysé a bylo tmelem pro široké okolí.….. celý článek

Bezpečnostní pracovník obce

Bezpečnost obyvatel je jednou z našich zásadních priorit. Trápí nás bezpečnost přecházejících dětí, špatné parkování, neoprávněné zábory, pití alkoholu na veřejných prostranstvích a dodržování veřejného pořádku….. celý článek

Participativní rozpočet 2022

...Letos je pro návrhy s největší podporou obyvatel vyčleněna v rozpočtu částka 750.000 Kč (loni to bylo 700.000 Kč). Stejně jako v minulém roce bude částka rozdělena mezi velké a malé projekty........... celý článek

Pumptrack Strančice

...Cílíme na pumptrack, který má asfaltový povrch a může být určený jak pro kola, tak i pro koloběžky popř. sateboardy. Stejný typ mají v Říčanech v rámci sportoviště U lesa nebo v Nupakách (viz ilustační foto).......... celý článek

Chodníky a stezky

Cesty a chodníky jsou spojnicemi mezi místy a hlavně mezi lidmi. Proto jsou pro nás tak důležité. Některé cesty a chodníky je potřeba opravit, některé je potřeba postavit zcela nové. Jsou to velké investice a.......... celý článek

Letní kino ve Strančicích

 .....Díky tomu 4.6.2021 otevíráme Obecní park veřejnosti a zahajujeme letním kinem. Původní stánek s občerstvením čeká na nutnou kolaudaci, ale aby akce nezratila "zlatou jiskru" je zajištěno mobilní občerstvení. S sebou.... celý článek

Projekt Zelené Strančice

 Letos na jaře bychom chtěli zahájit průběžnou realizaci projektu Zelené Strančice. Novou výsadbou stromů, keřů a trvalkových záhonů tak pokračujeme v cestě k hezčímu a příjemnějšímu místu k životu.......... celý článek

Nový skatepark

 Ten původní v současném stavu vlastně už ani funkci skateparku neplní a tak čistě pro věkovou kategorii teenagerů toho u nás moc nemáme. Každopádně svojí polohou je místo původního hřiště ideální. Je dostupné po cyklostezce .......... celý článek

Participativní rozpočet 2021

 Participativní rozpočet  je nástroj přímé demokracie, který umožňuje účast občanů na věcech veřejných. Obecně je možné popsat participativní rozpočet jako část peněz obecního rozpočtu, o jejímž využití rozhodují přímo občané .......... celý článek

Informace zdarma a hned

Rozšiřujeme možnosti lepší informovanosti - abychom měli informace o dění v obci co nejdříve, co nejjednodušší cestou a zdarma. Obec Strančice se proto zapojila do projektu „Česká obec“. Jedná se o mobilní aplikaci, která...... celý článek

Workout Dolejšák

Na podzim loňského roku jsme začali pracovat na projektu workoutového hřiště a venkovní tělocvičny s fitness stroji. Součástí projektu je i obnovení přírodního hřiště na volejbal a venkovní pingpongový stůl. ...... celý článek

Hurá všichni na hřiště

Jak to všechno začalo? Začátkem února tohoto roku mě oslovil pan Richard Červenka s nápadem využít možnosti grantu na nějaký projekt v obci, který zde působící firma nabízí prostřednictvím nadace svým ...... celý článek

Příspěvek na péči

Někdy se bohužel dostáváme do velmi těžké životní situace, to když nám dlouhodobě onemocní někdo blízký. Zpravidla bychom se o své nemocné chtěli starat v prostředí, na které jsou zvyklí - doma..... celý článek

Už jste byli v synagoze?

Už jste byli v naší synagoze? Je to prostor  poznamenaný věkem a každé jeho období prosvítá na stěnách svou vlastní barvou. Je to prostor s dlouhou historií a duší ozývající se krásnou akustikou. Pokud jste znovuotevřenou..... celý článek

Participativní rozpočet

Není to bezpracné, ale je to jednoduché Finanční částka vyčleněná na realizaci projektů participativního rozpočtu Středočeského kraje v roce 2020 činí 50 000 000 Kč. Minimálníí výše podpory jednoho projektu je .... celý článek

Reprezentační ples obce 2020

Srdečně Vás zveme k prožití společného večera tak trochu ve svátečním a stejně jako v minulém roce s klasickou taneční hudbou, skvělým předtančením, pěveckým vystoupením, tombolou a na závěr tentokrát .... celý článek

Instalace radarů

Trvalo to, nebylo to vůbec jednoduché, ale povedlo se . 16. ledna byly na 3 místech instalovány radary, které informují řidiče o jejich aktuální rychlosti. Místa byla vytipována na základě podnětů našich občanů a poté   .... celý článek

Archiv všech článků

.... Ten 17. listopad, Dary na cyklostezku, Výsledky ankety - Lekro, Zpravodaj emailem, Anketa - využití Lekra, Naše daň z nemovitostí, Minigolf - soukromá studie, Ukliďme si Strančice, Synagoga Strančice.... všechny články

Co je "SPOLEČNĚ"

 Jsme seskupení lidí, kteří se v roce 2018 rozhodli přestat nadávat, jak jsou naše obce špatně vedené a ještě hůře udržované.  Chtěli jsme sami převzít odpovědnost a zkusit vést obec lépe. Jsme mladí, staří, ženy, muži, s titulem i bez titulu, ze strančického severu i jihu i z přidružených obcí. Jsme různí a máme společný cíl - udělat z našich obcí lepší místo k životu. Využíváme své profesní a životní zkušenosti ke zlepšení stavu našich obcí a po čtyřech letech společné práce jsme dobře sehraný tým :-)

 

Lhostejnost je počátek bezmoci.

Je to jen na nás, jak se k řešení obecních věcí postavíme…..  

Hlavní priority a plány

► Korektní a odpovědné vedení jednání zastupitelstva obce při respektování i rozdílných názorů

► Otevřený, odborně vedený a přátelský Obecní úřad

► Upravená, čistá, zelená obec

► Využití dotačních a grantových titulů

► Oprava komunikací, tentokrát především v přidružených obcích. Konec "látání" - stavíme pořádné cesty

► Dokončení staveb chodníků Strančice-Všechromy, Otice I, Otice II, Svojšovice-Hustopeče

►  Pokračování v projektech na vybudování kanalizace ve všech přidružených obcích

► Pokračování v podpoře kulturního, společenského a sportovního života 

► Zapojení obyvatel do řízení obce - participativní rozpočet, diskuse nad projekty veřených prostor, hlasování

► Smysluplná architektonická koncepce obecní výstavby - postupná realizace hotových architektonických studií rozvoje (nová náves J. Bojase, komunitní centrum u Lekra, nový obecní úřad a úpravy na náměstí Emila Kolbena, revitalizace návsi a návesního rybníka ve Všechromech, nový park v ulici K Pískovně

►  V novém územním plánu posílení rekreačního úžívání území a redukce nesmyslně velkých rozvojových ploch, zavedení regulativů územního plánu obce omezujících výstavbu rušících provozoven


Jsou to i Vaše přání?

V žáří 2022 nás čekají volby do obecního zastupitelstva. Všichni máme ve svých rukou možnost jak udržet současný trend a dokončit rozpracované a naplánované projekty. Pojďme si na podzim zvolit zastupitelstvo, které bude s maximálním nasazením pokračovat v práci ku prospěchu nás všech.


Pevně věříme, že náš program a vize i podruhé osloví občany Strančic a přidružených obcí a společně se nám podaří udržet v obci atmosféru přátelské diskuse, pohodu, sounáležitost s prostředím, ve kterém žijeme.

 VOLBY 2022 - 23. a 24. září 

Příručka voliče + kandidátka + volební program

Každý typ voleb se řídí jinými pravidly. Jiná pravidla platí pro volby prezidentské,  parlamentní, senátní i komunální . Pro Vaši lepší orientaci v systému komunálních voleb a proto, abyste své hlasy využili v komunálních volbách skutečně tak, jak budete chtít, doporučujeme prostudovat příručkuku ke komunálním volbám. (viz odkaz níže).

Představujeme Vám také náš tým, který se bude v září ucházet o Vaši důvěru.

volební program 2022

Za uplynulé volební období jsme toho stihli hodně, ne však všechno. Některé projekty jsou ve fázi realizace nebo projekce, jiné teprve čekají na svůj start.

 Celkový obraz obce
naše společná vizitka

 • zpřehlednění struktury webových stránek obce
 • udržení otevřeného úřadu a transparentní práce rady a zastupitelstva (audiozáznamy z veřejných zasedání zastupitelstev, zveřejňování podkladu pro jednání zastupitelstva)
 • poskytování informací obyvatelům pomocí všech dostupných prostředků (web obce, elektronická deska, Zpravodaj, Facebook, Česká obec, krizové SMS)
 • pokračování v realizaci návrhů obyvatel podaných v rámci participativního rozpočtu obce “Stavíme společně”
 • udržení naší pozice dosažené v SORJ, kde chráníme naše zájmy v oblasti zásobování pitnou vodou

Kanalizace a vodovod
Základ moderní infrastruktury 

 • postupná (etapizovaná) realizace projektů vodovodu, kanalizace a ČOV v přidružených obcích - centrální ČOV pro Všechromy, Svojšovice a Otice; kanalizace nebo DČOV v obcích Sklenka, Předboř a Kašovice (podle výsledku zadané Studie proveditelnosti).
 • výběr dodavatele a realizace kanalizace v oblasti Strančic pod Habrovcem (tzv. Prchlíkov) (plánovaný začátek prací - jaro 2023)
 • Zastřešení venkovních nádrží ČOV ve Strančicích, úprava dešťové nádrže, aby se v ní nehromadily zbytky, plánujeme také instalaci hrubého čištění na odlehčovacím zařízení - další snížení zápachu
 • instalace dálkově odečitatelných vodoměrů na všechna místa

Komunikace, chodníky a cyklostezka
Cesty k vám i k nám - mosty mezi námi

 • zhotovení úplně nové asfaltové komunikace v poslední části ulice Na Vráž
 • Pokračování v generálních opravách komunikací v přidružených obcích. Konec “látání”, začínáme stavět pořádné cesty na dlouhá léta
 • intenzivní komunikace s Krajem o nutných opravách komunikací ve vlastnictví Kraje
 • Dokončení stezky Strančice-Všechromy, chodníku Otice I (k viaduktu) a Svojšovice-Hustopeče (propojení na cyklostezku k vlaku ve Světicích)

Veřejné osvětlení, energetická soběstačnost
Světlo ano, ale moderní, úsporné a nerušící 

 • údržbu a servis dál ponecháme profesionálům, kteří na hlášení závad reagují do 24 hodin
 • s ohledem na extrémně rychlý růst cen energií budeme pokračovat ve výměně nejstaršího osvětlení ve Strančicích a přidružených obcích za chytrá (program stmívání) úporná (LED) zařízení
 • instalací solárních panelů na školu a školku snížíme náklady na energie
 • vypracujeme studie energetické možné soběstačnosti obce z obnovitelných zdrojů (lokální solární a větrné elektrárny, bioplynová stanice…)

Kultura, sport, zábava pro děti, společenský život

To co dělá náš život lepší, zdravější a veselejší

 • podpora nově založených i tradičních společenských a sportovních akcí jako Velikonoční a Vánoční setkání, Strančické záření, Otvírání studánky, Reprezentační ples obce…
 • pokračování v založené tradici pravidelných třetích nedělí v měsíci, kdy v synagoze pořádáme koncert spojený s  výstavou, nebo přednáškou
 • dál budeme organizovat promítání v letním kině v Obecním parku
 • další zvýšení finanční podpory spolků, sportovních organizací i jednotlivců pořádajících společenské a sportovní akce

Základní a mateřská škola
Investice do budoucnosti nejmilejší

 • podpora vysoké úrovně naší základní školy formou vyššího ohodnocení pedagogického sboru
 • zahájení projektových prací na dalším rozšíření základní školy, nebo nové budově, 
 • v rámci nově vznikajícího územního plánu vytipování pozemku pro výstavbu nové mateřské školy v přidružených obcích

Majetek a nemovitosti obce, hospodaření
Rozšiřujeme majetek obce, po letech výprodejů smysluplně nakupujeme a vytváříme zdroje

 • zahájení realizace architektonické studie širšího centra Strančic - vybudování nového veřejného prostoru na návsi J. Bojase, výstavba komunitního centra u bývalého Lekra, výstavba nového obecního úřadu (když ten starý se vinou konstrukčních vad už nezadržitelně rozpadá)
 • postupná realizace Studie revitalizace návsi a návesního rybníku ve Všechromech s důrazem na návesní rybník (snaha o získání dotace a zahájení prací)
 • zahájení/pokračování (podle rychlosti stavebního řízení) výstavby nového parku v ulici K Pískovně
 • Budeme usilovat o maximální využití dotačních titulů - zejména na velké stavební projekty (kanalizace, vodovod, komunitní centrum, úřad….)

Vzhled, zeleň a mobiliář obce

vzhled veřejných prostor - pomyslná laťka soukromého sektoru

 • pokračování v rozšiřování a výměně obecního mobiliáře (autobusové zastávky, lavičky, odpadkové koše, květináče,..)  za jednotný a moderní design  
 • další výsadba stromů a keřů v rámci programu Zelené Strančice. Kde to bude možné (mimo chodníky a frekventované komunikace), budeme vysazovat stromy ovocné, osázíme Stýblovku, vytipujeme další  vhodné lokality pro osázení
 • pokračování v soustavném tlaku na majitele vlakového nadchodu a zastávky (SŽDC), aby i tento prostor byl čistý a funkční 

Strategie rozvoje našich obcí
aby jednotlivé kroky daly dohromady smysluplnou cestu k místu, které budeme mít ještě raději

 • podle ukazatelů aktualizované demografické studie přístavba školy, příprava na výstavbu mateřské školy pro přidružené obce
 • odpovědná práce na novém územním plánu - redukce rozvojových ploch, rozšíření ploch občanské vybavenosti, regulativy korigující vzhled staveb
 • postupná realizace projektů vycházejících z dokončené architektonické a urbanistické studie Revitalizace širšího centra  Strančic, návsi a návesního rybníku ve Všechromech a nového parku v ulici K Pískovně

jak nám to šlo v odbobí 2018-2022

Čtyřleté období uplynulo neuvěřitelně rychle. Při sestavování tohoto zhodnocení jsme si ale uvědomili, že jsme toho vlastně stihli docela hodně.  Započaté projekty, které potřebují k realizaci delší časový horizont, najdete v našem volebním programu.

Celkový obraz obce
Jak se vidíme my a jak nás vidí naše okolí - naše vstupní i výstupní vizitka

 • povedla se změna a sjednocení celkového vizuálu Strančic - modernizované webové stránky, elektronická úřední deska, standardizované obecní písemnosti, nový formát Strančického Zpravodaje
 • investovali jsme do IT, SW a HW obecního úřadu. To nám umožňuje podstatně bezpečnější a modernější řízení chodu úřadu a lepší služby obyvatelům, včetně možností úhrad platební kartou apod.
 • vůči okolním obcím již vystupují Strančice jako důstojný partner k jednání, staly se respektovaným členem v SORJ
 • zavedli jsme otevřený úřad, včetně osobních setkání, pořizování audio záznamů z veřejných zasedání zastupitelstva, využíváme e-mailovou komunikaci, snažíme se komunikovat i neformálně na FB
 • v rámci aplikace přímé demokracie obyvatelé sami rozhodují o využití části finančních prostředků obce k realizaci veřejně prospěšných projektů (participativní rozpočet “Stavíme společně”)

Kanalizace a vodovod
Základ moderní infrastruktury byl a je naší prioritou

 • zahájili jsme přípravu projektové dokumentace centrální kanalizace (společně s vodovodem a optickým kabelem) ve Všechromech, Oticích a Svojšovicích. Zároveň jsme koupili pro tento záměr pozemek na centrální ČOV.
 • zadali jsem zhotovení studie proveditelnosti kanalizace pro Kašovice, Předboř a Sklenku. Na základě této studie připravíme projekt na realizaci buď centrální ČOV nebo DČOV.
 • dokončili projektové práce, získali stavební povolení a jsme před výběrem dodavatele na kanalizaci v oblasti Strančic pod Habrovcem (tzv. Prchlíkov)
 • založili jsme a plníme fond oprav a rekonstrukcí pro kanalizaci. V budoucnu bude za co opravovat
 • máme dokončenou pasportizaci (podrobné zmapování a popis) stávající kanalizace
 • ČOV Strančice - investovali jsme do vybavení, údržby a čištění jímek – výsledek je menší zápach, 2 roky bez havárie. Plánujeme zastřešení venkovních nádrží, úprava dešťové nádrže, aby se v ní nehromadily zbytky, plánujeme také instalaci hrubého čištění na odlehčovacím zařízení
 • daří se držet nízkou cenu vody (i stočného), investujeme do dálkově odečitatelných vodoměrů
 • úspěšně jsme dokončili vodovod ve Všechromech,
 • bylo instalováno zařízení na úprava tlaku v Nových     Strančicích
 • plánujme dálkově odečitatelné vodoměry na všechna místa, vodovody do přidružených obcí

Komunikace, chodníky a cyklostezka
Cesty k vám i k nám - mosty mezi námi

 • opravili jsme téměř všechny místní komunikace ve Strančicích. Stav našich ulice se výrazně zlepšil. Pokračujeme v opravách přidružených obcích, které se stávají v opravách naší prioritou
 • úspěšně spolupracujeme s krajem - podařila se rekonstrukce ulice Rudé Armády a částečně ulice Hrdinů, realizovala se oprava na příjezdu na D1 okolo benzínky KM Proma
 • svým dílem jsme přispěli k vybudování krásné cyklostezky Mnichovice - Kolovraty
 • vybudovali jsme chodníky Kunice-Strančice, ke škole kolem Pivovarského rybníku, v ulici Průmyslová okolo Selekty, podél hlavní silnice podél Hustopeče do Světic
 • kompletní rekonstrukcí prošel téměř 1 km chodníků v Strančicích
 • právě budujeme chodník Otice II (v centru obce “v esíčku”)
 • vykupujeme pozemky pro stavbu chodníku ze Strančic do Všechrom. Momentálně máme vykoupeno 98 procent.
 • dokončujeme přípravné fáze k vybudování chodníků Všechromy, Otice I, Svojšovice-Hustopeče
 • upravili jsme vycházkovou stezku k vysílači (Na Vráž)
 • vybudovali jsme potřebný přechod pro chodce s osvětlením u Billy
 • ve spolupráci s policií doplňujeme dopravní značení podle potřeb obyvatel

Veřejné osvětlení
Světlo ano, ale moderní, úsporné a nerušící 

 • nechali jsem pasportizaci VO ve všech našich obcích, údržbu a servis jsme zadali profesionálům, která na hlášení závady reaguje do 24 hodin
 • zrekonstruovali osvětlení v Kašovicích a Předboři
 • postupně provádíme výměnu nejstaršího osvětlení i ve Strančicích, instalujeme chytré úporné zařízení

Kultura, sport, zábava pro děti, společenský život
To co dělá náš život lepší, zdravější a veselejší

 • obnovili jsme, podpořil nebo založili tradice společenských akcí jako Velikonoční a Vánoční setkání, Strančické záření, letním kino v parku, Otvírání studánky, pravidelné koncerty v synagoze, Reprezentační ples obce…
 • úspěšně jsme jednali s Židovskou obcí, obci se podařilo za symbolickou částku si pronajmout bývalou synagogu, podpořili jsme vznik Spolku pro oživení synagogy. Založili jsme tradici pravidelných třetích nedělí v měsíci, kdy v synagoze pořádáme koncert spojený s  výstavou, nebo přednáškou.
 • druhým rokem provozujeme v (už) obecním parku tři představení letního kina
 • zvýšili jsme finanční podporu spolků a sportovních organizací
 • vybudovali jsme tři dětská hřiště (v Oticích, Předboři a Kašovicích), workoutové hřiště nad Dolejšákem, skatepark pro naše teenagery, právě stavíme pumptrack.
 • významnou rekonstrukcí v celkové hodnotě okolo 1 mil. Kč prošel Společenský dům (bývalá hasičárna) ve Všechromech

Základní a mateřská škola
Investice do budoucnosti nejmilejší

 • zahájili a dokončili jsme přístavbu sedmi odborných učeben naší základní školy v celkové hodnotě 41 mil. korun, investovali jsme do vybavení učeben, instalovali jsme přístřešek pro čekající rodiče
 • naše škola i školka mají i podle vysokého zájmu rodičů z okolí velmi dobrou úroveň
 • rozšířili jsme možnosti školní družiny o využití pozemku Chovatelů

Majetek a nemovitosti obce, hospodaření
Rozšiřujeme majetek obce, po letech výprodejů smysluplně nakupujeme a vytváříme zdroje

 • nejsnadněji ovlivníme využití vlastního majetku, proto jsme koupili bývalé uhelné sklady. Za velké podpory obyvatel jsme i přes odpor opozice jsme prosadili koupi Obecního parku (areál Minigolfu). Pro rozšíření školní zahrady jsme přikoupili pozemek pod školou směrem k vodoteči. Usilujeme o koupi pozemku po bývalém drážním domku u skateparku
 • rozšířili jsme technický park údržby obce - koupili jsme multifunkční malotraktor, sekačku Ethesie, mini vozidlo s přívěsem, podstatně jsme doplnili ruční nářadí
 • kupujeme nový zásahový vůz pro SDH Svojšovice
 • přes všechny investice do budov a pozemků jsme rok 2021 uzavírali se stavem běžných účtů ve výši 54 milionů korun. Jsme tak připraveni na další velké investice v podobě plánovaných chodníků a v případě získání dotace máme nutný základ i pro kanalizaci a vodovod do přidružených obcí
 • v rámci odpadového hospodářství jsme se vydali šťastnou cestou třídění na domovních místech . Náklady se podařilo “držet na uzdě”, naše poplatky za svoz a likvidaci odpadů jsou nejnižší v okolí.

Vzhled, zeleň a mobiliář obce
velké maličkosti, které potkáváme několikrát denně

 • autobusové zastávky, lavičky, odpadkové koše, květináče,.. - obecní mobiliář rozšiřujeme a měníme za jednotný moderní design 
 • založili jsme program Zelené Strančice - v jeho rámci jsme založili stromořadí kolem stezky k vysílači (Na Vráž); vysadili stromy okrasné hrušně v ulici Rudé Armády, lípy okolo dětského hřiště Stýblovka; realizovali jsme akci “Adoptuj strom” a vysadili 56 stromů v lokalitě okolo skateparku; založili trvalkové záhony a keřové linie na hlavní komunikaci Revoluční
 • sekáme trávu nejen v Strančicích, ale rozšířili jsme údržbu zeleně na i trávníky v centrech přidružených obcí
 • zkrásněly i naše hřbitovy - jejich údržbu zajišťujeme na základě DPP 
 • rekultivovali jsme pozemky po bývalé Stýblovce a v ulici K Pískovně
 • soustavným tlakem na majitele vlakového nadchodu a zastávky (SŽDC) se nám podařilo významně zlepšit vzhled i funkčnost nadchodu a výtahů.

Strategie rozvoje našich obcí
aby jednotlivé kroky dali dohromady smysluplnou cestu k místu, které budeme mít ještě raději

 • máme zpracovanou demografickou studii; máme proto základní představu o vývoji potřeb v oblasti kapacity základní a mateřské školy
 • dokončili jsme architektonickou a urbanistickou Studii širšího centra  Strančic. Víme jak bude vypadat náves J. Bojase, komunitní centrum u Lekra nebo nový Obecní úřad
 • máme zpracovanou architektonickou Studii návsi a návesního rybníka ve Všechromech, na jejím základě už projektujeme revitalizaci rybnika
 • zpracovali jsme Studii nového parku K Pískovně a zahájili jsme podle ní povolovací řízení a výsadbu zeleně
   

Vytvořte si  web zdarma