SPOLEČNĚ

 Není nám jedno, kde a jak žijeme, kde a jak budou žít naše děti. Tady jsme doma a máme to tu rádi.

Některé věci by ale měly fungovat lépe.

Velmi znepokojující je dlouhodobě špatný stav místních komunikací, architektonická slátanina obecní výstavby, chybějící koncepce rozvoje veřejných prostor našich obcí. 

Rozvoj obce velmi trpí neschopností vedení obce zajistit čerpání nabízených dotací a grantů tak, jak to činí běžně jiné obce. Příkladem je realizace přístavby základní školy za několik desítek milionů pouze z finančních zdrojů obce, nikoliv z dotačních programů MŠMT ČR, MF ČR a MMR ČR. Z toho následně plyne například dosavadní neschopnost obce udržovat ve slušném stavu místní komunikace a samozřejmě nedostatek finančních zdrojů na jiné důležité investice.

Současné vedení obce rozhoduje autoritativně o věcech veřejných, které by měly být předmětem veřejné diskuze. Nežádoucí je současný trend, kdy při jednání vzniká až nepřátelská atmosféra a strach projevit svůj vlastní názor. Výsledkem je pak rozhodování  úzké skupiny lidí, bez možnosti jakékoliv korekce jak ze strany volených zástupců, tak i občanské veřejnosti. S tím souvisí i jistá netransparentnost v rozhodování či schvalování jednotlivých rozpočtů, jednání se zájmovými subjekty a nedostatečné řešení činností formou výběrových řízení

Podpořte i Vy naše úsilí ke změně.

Lhostejnost je počátek bezmoci.

A je to jen na nás, jak se k řešení obecních věcí postavíme…..